Circular Economia: Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica

Em complau adjuntar-li Circular d'Economia sobre el "Decret de Reglament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica (Llei 18/2020, de 28 de desembre), publicada al DOGC el 7 de juliol

Compartir

Per poder accedir a la Circular d'Economia, poden clicar: