Codi de contractació pública a Catalunya

Aquest Codi, elaborat per la Direcció General de Contractació Publica en col·laboració amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, i editat pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, agrupa en format digital tota la normativa sobre contractació pública vigent, tant europea com estatal i catalana, i les afectacions que han sofert, permanentment actualitzada.

Compartir