Com seran els fons europeus a partir de l'any 2021?

La Comissió Europea va publicar el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Plurianual (2021-2027).

Compartir

Des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i, més concretament, des de la seva unitat de Fons europeus a Catalunya, s’ha fet un treball de recopilació que, tot contemplant un ampli nombre de camps d’actuació (TIC, Empreses i Consumidors,  R+D+I, Instruments financers diferents a subvencions, Medi ambient i clima, ...), pretén facilitar i posar a disposició dels interessats les novetats en la proposta dels fons europeus en les diferents matèries.

Adjunt us facilitem l’enllaç a la secció “Com seran els fons europeus a partir de l'any 2021?”:

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/com-seran-els-fons-europeus-a-partir-del-2021/