Cotización empresas de Transporte de Mercancías por Carretera

A las empresas de transporte de mercancías por carretera, lescorresponde cotizar por Accidente de Trabajo bajo el CNAE494: “Transporte de mercancías por carretera (4941) y serviciosde mudanza (4942)”.

Compartir

Empreses de CNAE transport o mudançes, per informar de la ST 3617/18 que estableix doctrina al respecte de la cotització dels conductors dels vehícles de mes de 3,5 TM per ocupació “F”  tant abans com desprès de la reforma de la Llei 42/2016 que va fer la disposició final 8 de la Llei 48/2015 de PGE.