D'usuaris a persones

El nou Reglament General de Protecció de Dades confereix a la societat la capacitat de decidir si les seves dades són pura mercaderia o un bé per a la innovació

Compartir