Debats Fiscals. La relació cooperativa entre l'Administració Tributària i les empreses: Transparència i responsabilitat fiscal

Les recents reformes i iniciatives impulsades des de la Unió Europea i la OCDE adverteixen que les qüestions de transparència fiscal tindran un major pes en els propers anys.

Compartir

La Directiva 2021/2101, sobre divulgació d’informació relativa a l’impost sobre societats per part de determinades empreses i sucursals, suposa un increment substancial de les obligacions d’informació per als grups empresarials.

La presentació dels Informes de Transparència Fiscal, arrel de les adhesions al Codi de Bones Pràctiques Tributàries, significa una fita rellevant en el camí de la transparència i la seguretat jurídica i està en línia de les obligacions d’informació establertes en la referida Directiva.

Per a determinar l’abast d’aquestes obligacions, lligades amb el present i futur de la relació cooperativa, el proper dia 29 de juny tenim la sort que ens acompanyi el Sr. Manuel Trillo Álvarez, Delegado Central de la Delegación de Grandes Contribuyentes, òrgan central de l’AEAT, amb competències a tot el territori nacional, que exerceix, respecte dels contribuents adscrits, totes les funcions i competències pròpies de l’Agència Tributària. Aprofitarem la Trobada també per a debatre sobre pràctiques d’aplicació de tributs, per la qual cosa també tenim la sort de comptar amb el Sr. Joan Cano García, inspector en cap de l’Oficina de Grans Contribuents a Barcelona.

Per a més informació i inscripcions, clicar al següent enllaç:

https://beeb0ca9fc774f889da478d85e69ce99.marketingusercontent.com/m/view/6Rphiw9a4pHBTNfGFuJE0ggcabZSoyQMwpMEtFwoO6sx#msdynttrid=S8Ohcl5yzIjUdEuj60U5MCKwzBorP3WGo3spsVQQT5w