El cost laboral a Catalunya supera per primer cop els 3.000 euros

El país roman com el quart territori de l'Estat en aquest indicador per sota del País Basc, Madrid i Navarra

Compartir