El dèficit energètic català: un cost de 300 MEUR per les empreses

Catalunya està a la cua en energies renovables i això perjudica la competitivitat empresarial i augmenta la dependència amb l'Estat

Compartir

L' energia és un dels principals costos que ha d'assumir la indústria. El seu preu impacta directament sobre la competitivitat d'una empresa. I en aquest camp, Catalunya té un problema: paga una de les energies més cares d'Europa. Per revertir aquesta realitat, el món empresarial fa una crida a avançar en les energies sostenibles i disminuir la dependència energètica.  https://www.viaempresa.cat/economia/deficit-energetic-catala-cost-300-milions-euros-empreses_2138886_102.html