El llarg camí cap a la conciliació laboral i familiar

La plena conciliació laboral i familiar en homes i dones és una de les principals mesures per atraure i retenir el talent i les empreses que la faciliten són un 19% més productives.

Compartir