“El mercat automobilístic pot créixer molt”

Apunta al segment dels SUV com el de més potencial  Creu que cal una major infraestructura i més incentius de l’administració

Compartir