El nombre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social novembre creix el 9% en relació amb l’any passat

Catalunya és el territori amb més treballadors forans, amb el 24% del total de l’Estat  El 33,24% dels estrangers que treballen a Catalunya procedeixen de països de la Unió Europea

Compartir