El Parlament insta el Govern a millorar la Xarxa de Vigilància de Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona

La cambra demana dotar els municipis de captadors d'aire que s'activin en cas d'episodi de contaminació puntual

Compartir