El port de Tarragona signa l'acord d'adquisició dels terrenys per l'estació intermodal a Guadalajara

El conegut com a port sec permetrà atreure nous tràfics marítims des del centre d'Espanya i captar-ne de continentals per ferrocarril

Compartir