El tercer fil multiplicaria per deu el trànsit amb Europa

El transport de mercaderies en tren aconseguiria aquest increment al cap de 10 anys de la posada en marxa de l’ample europeu a la costa  El ferrocarril passaria a assumir el 23,6% del transport

Compartir