Els polígons de Catalunya concentren més de 43.000 empreses

La indústria representa el 66% de les activitats econòmiques, mentre que l'altre terç es reparteix entre les activitats logístiques, comercials i de serveis

Compartir