Estudi sobre la participació catalana en fons europeus competitius (2014-2017)

Aquest estudi, inèdit fins al moment, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i realitzat per investigadors del CREDA-IRTA-UPC, posa de manifest on es troba Catalunya pel que fa als fons europeus gestionats directament per la Comissió Europea, des de l’any 2014 al 2017.

Compartir

És la primera vegada que es compta amb un mapa complet d’on es troba Catalunya quant a aquesta tipologia de fons europeus, tant pel que fa a quines són les entitats que han rebut finançament de la UE, en quins sectors d’activitat, quin volum de recursos europeus s’han obtingut, la distribució territorial d’aquests recursos i el ranquing en relació amb l’estat espanyol i la resta d’estats de la UE.
Per a més informació, clicar al següent enllaç: