Foment valora positivament les mesures per reduir les afectacions de trànsit en les autopistes, excepte les restriccions al transport de mercaderies per carretera

L’aplicació immediata de mesures restrictives al transport per mercaderies provoca afectacions econòmiques i logístiques sobre sectors considerats essencials que haurien de planificar-se prèviament a través del diàleg amb el sector i portar-se a terme de manera molt excepcional

Compartir

Al setembre de 2021, amb motiu de l'eliminació dels peatges en l'AP-7 i AP-2, es va constatar un increment significatiu del trànsit de vehicles i que va causar també retencions, que van ser agreujades pel lent procés d'eliminació de les estructures troncals dels peatges.

En aquell moment, Foment va fer arribar a les autoritats la preocupació per la falta de previsió i urgència de les obres davant el més que possible i significatiu augment del trànsit, com ja es va constatar en la retirada dels peatges de l'autopista de Burgos en mesos anteriors.

Ja llavors, Foment del Treball va entendre ―i ho reitera novament― que les limitacions al transport de mercaderies per carretera havien de ser les mínimes, i només com a últim recurs per les afectacions econòmiques i logístiques sobre les cadenes d'aprovisionament, i especialment sobre aquelles dels sectors considerats essencials, com va poder constatar-se en el període de la pandèmia.

https://www.foment.com/positives-mesures-reduir-afectacions-transit-autopistes-excepte-restriccions-transport-mercaderies-carretera/