Informe Conjuntura. Desembre 2019

Les previsions de creixement econòmic han estat novament corregides a la baixa. En el cas de les economies espanyola i catalana, la correcció es deu a una conjunció de diversos factors

Compartir