Informe Conjuntura. Març 2019.

La present conjuntura econòmica ve caracteritzada per una moderació del ritme de creixement econòmic mundial, en un context de reducció del comerç global i major incertesa, que afecta especialment al sector industrial.

Compartir