Informe de Conjuntura. Desembre 2018.

En l'escenari internacional les incerteses i les polítiques proteccionistes estan frenantsuaument l'expansió econòmica, al que cal afegir l'evolució del preu del petroli i les tensionsgeopolítiques. D'aquí, que les últimes precisions dels organismes internacionals apuntin ambuna revisió a la baixa de les taxes de creixement. Basti esmentar que el creixement mundialserà del 4,0% en 2018 i del 3,8% per 2019 i 2020 segons la Comissió Europea.

Compartir

Aquest fort creixement, menor del previst anteriorment, va a ser bastant més baix en les economies desenvolupades.