Informe PIME 2022: Digitalització i desenvolupament sostenible en la pime a Espanya

El Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE) i la Fundació per l’Anàlisi Estratègic i Desenvolupament de la Petita i Mitjana Empresa (FAEDPYME) han presentat l’Informe Pime 2022 que aquest any es centra en la digitalització i el desenvolupament sostenible en la pime espanyola.

Compartir

La mostra de l’estudi es va obtenir mitjançat una enquesta realitzada a directius de 1.044 pimes espanyoles: un 20,9% microempreses de 6 a 9 ocupats, un 65,4% d’empreses d’entre 10 i 49 ocupats i un 13,7% d’empreses d’entre 50 i 249 ocupats. L’objectiu d’aquest treball és oferir una visió integral de la Pime per conèixer millor les seves virtuts i desequilibris i, en funció d’això, es puguin adoptar les mesures oportunes.

El document es divideix en cinc grans apartats que analitzen, tenint en compte la grandària de les empreses i el sector econòmic: l’evolució i expectatives en l’ocupació i les vendes, la digitalització, el desenvolupament sostenible mediambiental, l’activitat innovadora i el rendiment.

Digitalització i desenvolupament sostenible en la pime a Espanya