IVA: el nou sistema d'informació immediata

Quines obligacions suposa per a les empreses el nou sistema que entrarà en funcionament el juliol de 2017?

Compartir

Virtuts i defectes del nou sistema de presentació de l'IVA 

Les empreses que s'acullin al nou sistema de manera voluntària hauran de facilitar les dades de les factures emeses i rebudes i identificar els emissors i receptors

A finals de 2016, el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un reial decret un paquet de mesures tributàries encaminades a la prevenció del frau tributari que inclou una sèrie de modificacions del Reglament de l'IVA. Concretament, entre les mesures del paquet fiscal relatives a l'IVA, es posa en marxa, amb efectes des de l'1 de juliol de 2017, l'anomenat sistema d'informació immediata (SII). 

El SII es configura com un nou sistema de gestió de l'IVA que serà d'aplicació obligatòria per a les empreses que es trobin en règim de devolució mensual (REDEME), per a aquelles grans empreses la facturació anual superi els sis milions d'euros i per als grups de IVA, podent, no obstant, adherir-se voluntàriament qualssevol altres empreses que així ho comuniquin.

Llegiu la totalitat de l'article publicar al portal econòmic Cinco Días 

Quines noves obligacions comporta la nova fórmula de presentació de l'IVA? 

El nou sistema consisteix en la presentació per via telemàtica de tota la informació corresponent a les factures emeses i rebudes en el termini màxim de quatre dies, si bé aquest termini s'ampliarà fins als vuit dies en els primers sis mesos de posada en funcionament del sistema. 

Com a exemple, A tall d'exemple, el termini esmentat comptarà des de l'expedició en el cas de les factures emeses, mentre que serà des de la data del registre comptable per al cas de les factures rebudes. Els llibres registre a què abasta l'obligació de subministrament electrònic són el de factures expedides, factures rebudes, béns d'inversió i de determinades operacions intracomunitàries.

En conseqüència, en virtut de l'SII, les empreses obligades al mateix o acollides al sistema de manera voluntària hauran de facilitar les dades de les factures emeses i rebudes i identificar els emissors i receptors, si bé també han de proporcionar dades que actualment no es manifesten en les declaracions, com ara el nombre de DUA o els números de registre de les factures.