JORNADA 6 DE JUNY: Lideratge empresarial des de la prevenció

FREMAP i CEPTA descriuen les pautes necessàries per a millorar la integració de la gestió de seguretat i salut a través del lideratge personal

Compartir

CEPTA i FREMAP organitzen conjuntament una jornada que té com a objectiu posar sobre la taula els conceptes sobre seguretat i salut que són imprescindibles en l'entorn laboral. L'acte es durà a terme el pròxim 6 de juny i anirà a càrrec de Miguel Alfonso López, expert sobre el tema. La jornada està prevista de les 9.30 hores fins a les 12.30 hores, a la seu de la confederació empresarial de Tarragona (Av. Roma, 7, a planta). 

Durant l'acte es farà entrega del llibre: “LIDERAR DESDE LA SEGURIDAD Y LA SALUD

Objectius de la jornada:

 • Definir i concretar els conceptes bàsics que sobre qüestions de seguretat i salut han de ser l’arrel de l’actuació en lideratge.
 • Establir la seguretat i salut laboral com eix central des del qual es pot i s’ha d’exercir un lideratge pràctic i eficaç.
 • Descriure les pautes necessàries per millorar la integració de la gestió de seguretat i salut en l’organització mitjançant el lideratge personal.
 • Donar a conèixer els principals límits de la prevenció, amb la fi de que el líder no tracti de forçar-los per aconseguir els seus objectius.
 • Resumir els diferents tipus de cultura de seguretat que es poden donar, i com s’haurien de gestionar les errades i els encerts pel líder
 • Posar com exemple i explicar algunes actuacions pràctiques per aconseguir el lideratge en aquesta matèria.
   

Programa:

 • Introducció. Conceptes bàsics
 • Integració de la gestió de seguretat i salut
 • Lideratge en relació dels conceptes de risc i salut
 • Límits de la prevenció
 • Lideratge versus seguretat:
 • Cultura de seguretat
 • Diversitat de cultures de seguretat
 • Paper dels caps i comandaments per liderar la seguretat
 • Gestió dels errors
 • Gestió dels encerts
 • Exemples i aplicacions de lideratge
 • Resum i conclusions
   


MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS