Jornada: "De la LISMI a la LGD: El repte de convertir-se en una empresa inclusiva"

Data: Dijous, 20 d'abril de 2023Horari: De 9:30 h. a 10:30 h.Lloc: CEPTA - Rambla Nova, 95 baixos - Tarragona

Compartir

Aquesta jornada organitzada per la Fundació Grupo SIFU va dirigida a Gerents i responsables de Recursos Humans i treballadors de les empreses.
D'acord a la Llei General de la Discapacitat, totes les empreses de més de 50 treballadors, hauran de reservar el 2% de la seva plantilla a la contratació de persones amb una discapacitat superior al 33%.
Aquelles empreses que per causes tècniques, econòmiques o organitzatives no poden contratar treballadors amb discapacitat, o bé no trobin personal per cubrir les places, poden acollir-se a la sol.licitud de mesures alternatives.
L'objectiu d'aquesta sessió és informar sobre la Llei General de Discapacitat i la seva aplicació en les empreses i com les empreses poden desenvolupar diferents accions amb l'objectiu d'incorporar en els seus eixos estratègics la diversitat i transformar-se en empreses inclusives.

PROGRAMA:
- Llei General de Discapacitat: canvis en la normativa.
- Com convertir-se en una empresa inclusiva.
- Valor afegit de la diversitat a les organitzacions.
- Riscos i sancions de l'incompliment legal del 2%.