Jornada: "Gestió de la prevenció en empreses del sector de la construcció"

Data: Dimecres, 23 de octubre de 2018 Hora: De 9,30h. a 12,30 h. Lloc: El Seminari - C/ Sant Pau, 4 - Tarragona

Compartir

Jornada: “GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”

Dia:     24 d’octubre 2018, dimecres

Hora:  De 9,30 h. a 12,30 h.

Lloc:    El Seminari – C/ Sant Pau, 4 – Tarragona

La finalitat de la jornada és facilitar les Claus que permetin a l’empresa gestionar la coordinació d’activitats empresarials, així com donar a conèixer algunes de les darreres innovacions tecnològiques aplicables al sector de la construcció en materia de prevenció de riscos laborals.

Ponent: Sr. Andreu Domingo Roig. Consultor en Prevenció. Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Tècnic Superior en Prevenció amb les especialitats de Seguretat, Higiene i Psicosociologia, Auditor de Sistemes de Gestió de PRL, Perit en PRL i Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals d’Asepeyo.

PROGRAMA:

  • Presentació: Sr. Josep Antoni Belmonte, president de CEPTA.

9,30 h. -    Coordinació Activitats Empresarials

                        -Marc normatiu

                        -RD 171/04

                        -Quan s’ha de realitzar?

                        -Mitjans de coordinació

                        -Recurs preventiu                

11,00 h. -   COFFE BREAK

11,30 h. -   Innovacions tecnològiques en PRL

                        -Realitat virtual

                        -Exoesquelets

                        -Simuladors de conducció

                        -Equips de captura de moviments

                        -Equips de mesura

                        -Drons

                        -Altres

12,15 h. -    Impulsors d’innovació

12,30 h. -    Precs i preguntes

El contenido de esta publicación es responsabilidad de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

INSCRIPCIONS