Jornada: "Matèria de protocols per a prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'empresa"

Data: Dijous, 18 de maig de 2023 Horari: De 10 h. a 13 h.  Lloc: Col.legi Oficial Graduats Socials. Av. Estanislau Figueres núm. 17 - Tarragona

Compartir