Jornada: "Plans d'igualtat: Noves obligacions per a empreses"

Data: Dimarts, 12 de juliol de 2022.Hora: De 10 h. a 13 h. Lloc: CEPTA - Rambla Nova, 95 baixos - Tarragona

Compartir

L' igualtat és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social i també és un factor de competitivitat per a les empreses. En aquest sentit, la igualtat entre gèneres és, primer, un dret de les dones i un deure de la societat i, segon, un element de competitivitat vinculat a la gestió del talent del qual ni es pot ni s'ha de prescindir.

La finalitat principal d'aquest cicle formatiu és la promoció de mesures d'igualtat entre dones i homes a l'àmbit laboral, mitjançant la negociació col.lectiva, com a element clau per a l'avanç real i efectiu en la matèria.
Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l'àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col.lectiva. Expedient núm. STC002/21/000001.
Ponent: 
Sonia González Recio, Consultora de Recursos Humans. Responsable en selecció de personal. Docent en cursos de temàtiques relacionades amb RRHH, així com igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral. Assessorament i recolzament a empreses en la realització de la diagnosis, anàlisis i diseny de plans d'igualtat. 
Objectiu:
Analitzar els punts crítics de l'elaboració d'un pla d'igualtat: convicció de la direcció; constitució de la comissió negociadora; elaboració de la diagnosi; grup d'empreses; auditories salarials, l'acció positiva; seguiment i control; registre dels plans. Casos analitzats per la jurisprudència. Revisió de possibles mesures a implementar. Exemples pràctics.