Jornada tècnica: "Autoconsum fotovoltaic. Plantejament i execució de projectes fotovoltaics"

Data: Dimarts, 3 de març de 2020. Horari: De 9,30 h. a 11 h. Lloc: CEPTA - Rambla Nova, 95 baixos - Tarragona

Compartir

PROGRAMA

Ponent: Sr. Carles Farré Brull. Enginyer Tècnic Industrial. Àrea Tècnica SE7ENERGIA

DIAGRAMA OPERATIU

  • Presentació a càrrec del president de CEPTA, sr. Josep Antoni Belmonte.

1.-     Realització Pre-estudi. Punt de partida per aceptar el pressupost de la MTV (*)

2.-      Memòria Tècnica Valorada (*)

                       - Visita Tècnica

                                   - Perfil de consum.

                                   - Escenaris posibles i escalabilitat de la inversió.

                                   - Variables que afectaran al rendiment.

                        - Desgravacions fiscals i subvencions.

                        - Monitorització.

                        - Pressupost.

                        - Instal.lació i Legalització.

                        - Post-venda: Gestió Energètica.

- Cas d’èxit en l’ús de l’autoconsum elèctric fotovoltaic.

3.-        Precs i preguntes.

(*) Pel sol fet de venir a la jornada tindran garantit aquest pre-estudi, sempre i quan aportin la factura i/o el CUPS. Naturalment sense que aquest impliqui cap tipus de compromís.

INSCRIPCIONS

Col.labora: