L'Evolució del Mercat de Treball a la Província de Tarragona de 2006 a 2018

Dades corresponents a l'EPA, primer trimestre de cada any

Compartir

La població de més de 16 anys roman gairebé inalterada, tot situant-se en xifres molt similars a les dels darrers anys. En qualsevol cas, es manifesta una moderada tendència alcista.