La CEOE proposa una puja salarial de l'1% al 2,5%

La patronal condiciona l'oferta a reformes sobre l'absentisme, ultraactivitat i formació

Compartir