La Generalitat i les diputacions faran un cens de polígons

La Generalitat i les quatre diputacions catalanes promouran un cens actualitzat de polígons industrials a Catalunya amb l’objectiu de facilitar la captació d’inversions.

Compartir