La indústria guanya la batalla de la cogeneració al Govern

La Generalitat modificarà l'impost a la generació, transport i emmagatzematge d'electricitat per eximir-ne la cogeneració i l'energia hidràulica, després del rebuig del sector

Compartir