La productivitat puja però no es crea ocupació segons la CEPTA

Augment notable del pes del sector terciari

Compartir