La Unió Europea planteja mitja dotzena de mesures per al sector agrari

La nova Política Agrària Comuna contempla canvis importants en els ajuts destinats als pagesos

Compartir