Les exportacions cauen a l'agost i les importacions creixen

El saldo comercial dels vuit primers mesos de l'any és negatiu, de -13.372,2 milions d'euros

Compartir