L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

La digitalització està comportant uns canvis de tal magnitud en l’activitat econòmica i una acceleració tan rellevanten l’avenç tecnològic que avui en dia es parla amb tota naturalitat que estem davant el que ja s’anomena la quartarevolució industrial, la qual es caracteritza per la utilització de tota una sèrie de tecnologies1 que permeten la hibridació del món físic i el digital (cyber physical systems), un fenomen que ha vingut a anomenar-se Indústria 4.0 i quepossibilita la connectivitat entre els diferents sistemes al llarg de la cadena de valor i més enllà d’una sola empresa aixícom una nova interacció entre l’home i la màquina.

Compartir