Nota de Economía: IPC diciembre 2022

Adjuntem la Nota d'Economia sobre l'IPC del mes de desembre de 2022:

Compartir