Nota informativa de la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona

A partir del proper mes d'octubre de 2019, es realitzaran les notificacions per via electrònica.

Compartir

Els hi informem que de conformitat amb l'article 41.1, en relació amb l'article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimient administratiu comú de les administracions públiques, la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona, a partir del proper mes d'octubre de 2019, farà les notificacions per via electrònica.

 
En compliment del que disposa l'article 42.1 de la Llei 30/2015, els actes administratius de la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona estaran posats a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a la que hi podeu accedir a través de l'enllaç https://seu.gencat.cat 

D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, rebreu a l'adreça de correu electrònic, l'avís de posada a disposició de les vostres notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeix la plana validesa de la notificació.