Novedades de la Lista Robinson para promover la protección de los datos de los ciudadanos

Facilitar a les empreses el compliment del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.

Compartir