Noves obligacions en matèria d'igualtat

El Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, que regula els plans d'igualtat i el seu registre ha entrat en vigor amb data 14 de gener de 2021, al cap de tres mesos de la publicació en el BOE.Totes les empreses de 50 o més treballadors estan obligades a elaborar i aplicar un pla d'igualtat, si bé existeixen els següents períodes transitoris d'adaptació. No obstant això, els P.I. existents s'han d'adaptar en el termini màxim de dotze mesos.

Compartir