Oliu : "Les incerteses legals estan encarint les hipoteques"

Tem la nova llei hipotecaria

Compartir