Presentació de l'Impost sobre Societats i del'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent

Un any més, amb data 1 de juliol inicia la campanya de presentació de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent.

Compartir

El termini de presentació es manté en caràcter general durant els 25 dies naturals següents posteriors a la conclusió del període impositiu. És a dir, el termini de presentació, en caràcter general, és entre l’1 i el 25 de juliol.
 

Per a la Liquidació d’aquest exercici 2018 no hi ha novetats substancials, amb excepció de la desaparició del programa d’ajuda PADIS de l’Agència Tributària, que només estarà disponible per exercicis anteriors al 2018.
 

Encara que aquest any no hi ha novetats remarcables de caràcter general, no obstant això, s’incorpora una opció per a que els contribuents puguin marcar una casella específica a fi i efecte que l’Estat destini el 0,7% de la quota per a activitats d’interès general considerades d’interès social, amb la línia del que succeeix amb la declaració de l’IRPF.
 

Adjuntem un document que ha elaborat el Consejo de Economistas, una guia d’acompliment de l’Impost, especialment interessant per a les 50 recomanacions que s’hi inclouen.

Per a més informació, clicar al següent enllaç:

http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/isociedades2019-web-27.06.pdf?1561982603154&_cldee=bWJhbGRyaWNoQGNlcHRhLmVz&recipientid=contact-bacb3a289334e711b878005056b24941-73945338f5bc4997826febe34ec0e563&esid=d341f4bf-f69b-e911-8342-005056b24941