Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut perles normatives internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ensmostren que la igualtat plena en tots els àmbits és, ara per ara, únicamentteòrica.

Compartir