Rebaixes de quotes per a les empreses sense accidents laborals

Les rebaixes de cotitzacions seran de fins a un 10% si hi ha inversions per millorar la salut laboral

Compartir

Menys accidents, menys cuotes 

Els negoci amb un nivell baix de sinistralitat tindran una rebaixa anual del 5% en les cotitzacions socials

Les empreses sense accidents i malalties laborals, o amb un nivell baix de sinistralitat, tindran una rebaixa anual del 5% en les cotitzacions socials per contingències professionals. Fins i tot, la reducció de les cotitzacions pot ser de fins al 10% si inverteixen en millorar les condicions de salut i higiene dels seus treballadors.

Així es regula en un Reial Decret que va aprovat recentment el Consell de Ministres, i que vol ampliar i donar més agilitat a la concessió dels bons a les empreses per reduir la sinistralitat laboral. El requisit fonamental per a l'empresa serà el compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat laboral. 

A més, l'empresari haurà de fer una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions de prevenció de riscos laborals. La companyia ha d'informar també als delegats de prevenció que ha sol·licitat els incentius.

LLEGIU LA RESTA DE LA NOTÍCIA