Recomanacions per a una publicitat igualitària

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, i la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà, van presentar el passat 11 de Juliol, el document “Recomanacions per a una publicitat igualitària”.

Compartir

Des de Foment, donem suport absolut a aquesta iniciativa i considerem primordial la seva divulgació entre els nostres socis com a instrument per afavorir la incorporació d’una comunicació publicitària igualitària.

Decàleg per a empreses
  1. Potencia la responsabilitat social corporativa i contribueix a una societat més igualitària.
  2. Posiciona l’empresa anunciant i la marca d’acord amb les tendències socials emergents.
  3. Reflecteix la realitat i pot ajudar a millorar la imatge de la marca i a identificar-se amb el producte i el servei.
  4. Evita possibles pèrdues econòmiques.
  5. Fa arribar el missatge central de l’anunci sense distorsions.
  6. Permet mantenir o augmentar la quota de mercat.
  7. Amplia el públic objectiu i millora la representativitat de la societat actual.
  8. Promou la fidelització del públic objectiu compromès amb la igualtat de gènere.
  9. Implica el personal de l’empresa anunciant en la promoció de la marca.
  10. Crea un clima de treball favorable.