Suport de CSQP a l'impost sobre actius no productius

Llum verd del Parlament al nou tribut que s'aplicarà a partir del 30 de juny

Compartir