Un any de vigència del reglament general de la UE sobre la protecció de dades

El 25 de maig farà un any que va entrar en vigor el reglament general de la UE sobre la protecció de dades. Aquesta normativa, que ha canviat les regles del joc, no només ha permès que Europea s’adapti a l’era digital, sinó que també ha esdevingut una referència a nivell mundial.

Compartir

El 25 de maig del 2019 farà un any que va entrar en vigor el reglament general sobre la protecció de dades. Aprofitant l’avinentesa, Andrus Ansip, vicepresident europeu responsable del Mercat Únic Digital, i Věra Jourová, comissària europea de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, han volgut publicar la següent declaració.

El principal objectiu d’aquesta normativa és apoderar la gent i ajudar-la a tenir un més gran control de les seves dades personals. De fet, això ja s’està produint perquè la gent ja està començant a exercir aquests nous drets i més de dos terços dels europeus ja han sentit a parlar del reglament sobre la protecció de dades.

A més, ara les empreses comencen a valorar el fet que a tota la Unió hi prevalgui exactament la mateixa normativa, la qual cosa els permet de posar ordre en tot el que té a veure amb la protecció de dades, millorar-ne la seguretat i consolidar la confiança dels seus clients.

D’altra banda, el reglament sobre la protecció de dades atorga a les administracions públiques competències executives per poder sancionar les infraccions. Per exemple, un any després que hagi entrat en vigor el reglament, el nou Comitè europeu de protecció de dades ja ha enregistrat més de 400 denúncies amb rellevància transfronterera a tot Europa. Vet aquí una prova més dels avantatges que suposa la vigència d’aquest reglament perquè és evident que la protecció de dades no s’atura a cap frontera nacional.

La gent és cada vegada més conscient dels seus drets i això és molt positiu. Les xifres demostren que gairebé sis de cada deu europeus saben que en el seu país hi ha un organisme públic que vetlla per la protecció de les dades personals. Això representa un augment molt significatiu respecte dels quatre de cada deu europeus que n’estaven al cas el 2015. Les administracions públiques de protecció de dades tenen un paper fonamental a l’hora de fer complir en els seus territoris el reglament general sobre la protecció de dades.

La nova normativa europea ha esdevingut el fonament jurídic que conforma la nostra resposta en molts altres àmbits. Des de la intel·ligència artificial fins al desenvolupament de les xarxes 5G o la integritat de les eleccions que es convoquen a Europa, una normativa sobre protecció de dades tan estricta ens ajuda a tirar endavant polítiques i crear tecnologies sense perdre la confiança dels ciutadans.

Els principis del reglament sobre la protecció de dades s’estan escampant més enllà d’Europa. De Xile al Japó, de Brasil a Corea del Sud, de l’Argentina a Kenya estem assistint al sorgiment a tot arreu de normatives sobre protecció de la vida privada que es basen en la solidesa de les garanties, en l’exercici dels drets i en la independència de les administracions públiques supervisores. Per tant, aquesta convergència jurídica a l’alça a nivell internacional permet que els fluxos de dades es basin en la confiança i en la seguretat.

La nova normativa ha canviat radicalment el panorama a Europa i fora d’ella pel que fa a la protecció de dades tot i que sembla evident que el compliment d’aquesta normativa és un procés dinàmic que no es pot fer efectiu de la nit al dia. Aquests mesos vinents la nostra prioritat serà garantir l’aplicació correcta i equitativa del reglament en els estats membres. Els demanem, per tant, que respectin la lletra i l’esperit del reglament general sobre la protecció de dades per tal de crear un entorn predictible i evitar una càrrega innecessària als interessats, especialment a les pimes. També volem deixar ben clar que continuarem col·laborant estretament amb el Comitè europeu de protecció de dades, amb les administracions públiques nacionals supervisores de la protecció de dades i amb les empreses i la societat civil per tractar-hi les qüestions més candents i facilitar-los l’aplicació de la nova normativa».

Rerefons

El Reglament general sobre la protecció de dades de la UE és un conjunt únic de normes amb un enfocament comú en matèria de protecció de dades personals directament aplicable en els estats membres. Un dels objectius del reglament és recuperar la confiança dels ciutadans tornant-los el control de les seves dades personals tot garantint, alhora, la lliure circulació de dades personals entre els estats membres de la UE. La protecció de les dades personals és un dret fonamental de la Unió Europea.

El reglament general sobre la protecció de dades va entrar en vigor el 25 de maig del 2018. D’aleshores ençà gairebé tots els estats membres hi han adaptat la seva legislació nacional. Les administracions públiques nacionals supervisores de la protecció de dades són les responsables de fer complir la nova normativa i de coordinar millor entre elles totes les seves actuacions mitjançant els nous mecanismes de col·laboració i la feina del Comitè europeu de protecció de dades. Actualment, les administracions públiques nacionals estan publicant tot un plegat de directrius sobre els aspectes clau del reglament sobre la protecció de dades.

Ara la Comissió Europea farà un balanç d’aquest primer any d’aplicació del reglament general sobre la protecció de dades en un acte que celebrarà el 13 de juny. Tal com estableix el reglament general sobre la protecció de dades, la Comissió informarà de com ha anat la seva aplicació el 2020.

D’altra banda, avui es publiquen els primers resultats d’un Eurobaròmetre especial sobre la protecció de dades que aplega els punts de vista de més de 27 000 ciutadans de tota la UE. La Comissió Europea en publicarà els resultats complets el 13 de juny.

Més informació

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.