Un estudi de la CEPTA mostra que la pressió fiscal que reben les empreses catalanes és la més elevada de tot l'estat

L'informe assegura que el panorama fiscal a Catalunya és "extraordinàriament decebedor pel món empresarial" i debilita la "capacitat d'atracció de noves inversions"

Compartir

El document evidencia l'existència del gran nombre d'impostos, taxes i cànons que les empreses paguen a nivell autonòmic. En molts casos es tracta de l'aplicació de figures tributàries que no existeixen a la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles, o de fixar els tipus impositius comparativament més elevats de tot l'estat.