Estadística i sentit comú

La interpretació de la realitat és sempre reduccionista, però tractades amb ètica, les dades són la representació més acurada de la realitat