Bonificació tripartita

T'assesorem

Digue'ns quina formació necessites i bonifica-te-la..

  • Saps que la teva empresa disposa d'uns diners per gastar en formació?
  • Saps que si la teva empresa no en fa us es perden al finalitzar l'any?
  • Vols saber de quants diners disposes i com els pots utilitzar?
La Fundació Cepta com entitat organitzadora de la bonificació, pot actuar com a gestor del crèdit de bonificació de la vostra empresa, tant bonificant un curs a mida, com bonificant un curs obert.

Fundació CEPTA

Gestió de la Formació Contínua Bonificable

Què és la bonificació?


És el sistema que permet les empreses finançar, la totalitat o part, de la formació dels seus treballadors/es. El crèdit de bonificació són uns diners que provenen de la cotització anual realitzada a la Seguretat Social en concepte de formació professional dels treballadors/es de l’empresa.

Què passa si no s’utilitza aquest sistema?

El fons per a les bonificacions es comptabilitza per anys naturals i no és acumulable d’un any per l’altre. Si no s’utilitza a 31 de desembre l’empresa perd els diners acumulats.

Què es pot bonificar?


Els costos del personal treballador assalariat que presta els seus serveis en empreses i cotitza a la Seguretat Social en concepte de formació professional. 

Quins són els requisits per poder bonificar la formació?

  • - L’acció formativa ha de tenir una durada mínima de 6 hores
  • - Els participants de la formació han d’estar contractats pel Règim General
  • - L’assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada
  • - S’han de complir els terminis establerts per la normativa (és imprescindible fer la notificació 10 dies abans de l’acció formativa)
  • - És imprescindible tramitar la bonificacio dins dels terminis establerts
  • - És bonificable tot el cost de la formació?
  • - La quantitat a bonificar en cada curs depèn del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell formatiu del curs, de la durada, del nombre d’alumnes i del -    compliment de l’aportació privada i dels col·lectius prioritaris.

Les empreses que cotitzen per formació professional disposaran d’un crèdit al seu favor per poder desenvolupar les seves accions formatives. L’import de tal crèdit resultarà d’aplicar a la quantitat ingressada l’any anterior un percentatge en funció del nombre de treballadors/es.

Quan puc aplicar la bonificació?


L’empresa pot liquidar la seva aportació al següent TC1 o abans que acabi l’any en què s’ha realitzat la formació.

De quins diners disposa la meva empresa?


Qualsevol empresa, seguint uns senzills passos, ho pot consultar a www.fundaciontripartita.com o bé Fundació Cepta l’hi pot mirar gratuïtament. Posem un tècnic a la seva disposició per a qualsevol consulta: Fani Banús Ferré fbanus@cepta.es  TELÈFON: 977.211.966

Les empreses hauran d'aportar diners?


Les empreses hauran d’aportar la diferència entre el cost de la formació i la bonificació aplicada. Aportació privada = Costos de formació - Bonificació aplicada

Quins beneficis aporta la bonificació?


Permet recuperar, totalment o parcialment, els diners invertits en la formació dels treballadors/es (el cost de la formació).
Permet recuperar els diners cotitzats a la Seguretat Social, l’any anterior, en concepte de formació professional
Contribueix a la millora de les competències i habilitats dels treballadors/es de l’empresa

En què us podem ajudar?


Fundació Cepta és entitat organitzadora de la bonificació, per tant, pot actuar com a gestora del crèdit de bonificació de la vostra empresa. 

Més informació a www.fundaciontripartita.org